Betaalbare nieuwbouw met KoopStart

Bent u als ontwikkelaar, corporatie of gemeente op zoek naar een manier om betaalbare starterswoningen rendabel te ontwikkelen? KoopStart biedt voordelen voor alle partijen. Download de whitepaper en lees hoe ontwikkelaars KoopStart toepassen en zo betaalbaar kopen mogelijk maken. 

  • Koperskorting op de marktwaarde
  • Vrije doorverkoop
  • Sociale koopwoningen
  • Rendement op termijn

KoopStart in 4 stappen

  • De ontwikkelaar verkoopt een nieuwbouwwoning tegen een lagere prijs dan de marktwaarde
  • De eigenaar kan de woning op termijn verkopen op de vrije markt
  • De eigenaar betaalt op dat moment de eerder verstrekte kopers-korting aan de ontwikkelaar
  • De waardeontwikkeling van de woning wordt gedeeld tussen eigenaar en ontwikkelaar

Betaalbare nieuwbouw met KoopStart

Voor Starters

Voor ontwikkelaars

Voor gemeenten

Download de whitepaper